Synopsis – film na jednej stronie

Scenarzysta zdał tzw. test windy (logline) i udało mu się zainteresować producenta swoim projektem. Co dalej? Często w tym momencie producent prosi o przesłanie synopsisu. Jest to podsumowanie całej historii na jednej stronie A4 (w USA – US Letter).

Streszczenie scenariusza na jednej stronie jest nie lada wyzwaniem. Najważniejsze, aby zachować prostą, lakoniczną formę zapisu. Krótkie zdania i równoważniki zdań, ograniczanie do minimum przymiotników, usunięcie wszystkich interpretacji i skoncentrowanie się wyłącznie na akcji (tzw. story) zapewni czytelność tekstu. W synopsisie często nie ma miejsca na opisywanie wątków drugoplanowych i historii mniej ważnych bohaterów. Każde zdanie powinno być przemyślane.

Opisując fabułę autor musi pamiętać o strukturze i właściwych proporcjach każdej z trzech części opowieści: ekspozycji, rozwinięciu i rozwiązaniu akcji. Zdarza się, że już na etapie synopsisu producent ocenia nie tylko prezentowany projekt, ale również stopień profesjonalizmu samego scenarzysty.